Decydując się na umieszczenie altany w ogrodzie, warto pamiętać o przestrzeganiu aktualnych przepisów, związanych z jej budową. Dowiedz się, czy potrzebujesz pozwolenia lub zgłoszenia do postawienia altanki ogrodowej.

Altana ogrodowa – po co?

Nie istnieje jedna sformułowana i ogólnie przyjęta definicja altany ogrodowej. Najczęściej opisuje się tym określeniem wolnostojącą konstrukcję, służącą do celów wypoczynkowych. Obiekt ten umieszcza się w przydomowych ogrodach lub na działkach rekreacyjnych. Krajowa Rada Polskiego Związku Działkowców wprowadziła do życia regulamin ROD, w którym wymienione są reguły obowiązujące wszystkich, którzy posiadają rodzinne ogrody działkowe. W ustawie istnieje także konkretna informacja o tym, jakie warunki musi spełniać altana ogrodowa.

Czy potrzebne zezwolenie na budowę altany?

W paragrafie 44. Regulaminu ROD oraz art. 29 Prawa budowlanego zamieszczone są informacje na temat tego, czym musi cechować się altana ogrodowa, która nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Należy wiedzieć, że:

 • altana powinna być wolnostojącym budynkiem rekreacyjno-wypoczynkowym,
 • dopuszczalna wysokość konstrukcji wynosi 5m przy dachu stromym i 4m przy każdym innym kształcie,
 • całkowita powierzchnia altany ogrodowej powinna mieć 35 m2,
 • do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy i garnku, jeżeli ich łączna powierzchnia nie jest większa niż 12 m2.

Warto pamiętać, że wysokość altany mierzy się od poziomu gruntu do najwyższego punktu altany, a powierzchnia zabudowy powinna być sprawdzana po obrysie ścian zewnętrznych. Dodatkowo minimalna odległość altanki ogrodowej od granic działki wynosi 3 metry.

Czy altana wymaga zgłoszenia?

Budowa altany ogrodowej to dość duże przedsięwzięcie, które wymaga odpowiedniego rozplanowania terenu i zastosowania odpowiednich materiałów czy narzędzi. Dobrze jest się zdecydować na usługi profesjonalnych producentów altan ogrodowych. Stworzenie altany ogrodowej przez ekspertów gwarantuje wykorzystanie jakościowych produktów, które przyczyniają się do wzmacniania wytrzymałości budynku. Producenci dbają również o spełnianie wszystkich koniecznych zasad dotyczących budowy, co pozwala uniknąć ewentualnych konsekwencji prawnych w przypadku złamania jednej z reguł. Dotrzymanie warunków zamieszczonych w ROD nie zwalnia jednak z obowiązku zgłoszenia chęci budowy altany. Zamiar umieszczenia zabudowy wymaga zawiadomienia odpowiednich organów. Jest to konieczne również w celu nadbudowy lub rozbudowy altany ogrodowej.

Czy na altankę potrzebne jest zezwolenie?

W przypadku dużych terenów działkowych czy ogrodowych, gdzie przestrzeń do wykorzystania jest często bardzo sporych rozmiarów, można zdecydować się na umieszczenie większych altan ogrodowych. Takie wnętrza nadają się idealnie dla rodzin z większą liczbą domowników. Duża altana ogrodowa umożliwia również przyjmowanie gości z okazji różnego rodzaju wyjątkowych okoliczności.

Altana ogrodowa pozwolenie czy zgłoszenie

Na posiadanie altanki ogrodowej decyduje się coraz więcej właścicieli ogrodów przydomowych oraz działek rekreacyjnych. Niektóre z nich wymagają jedynie zgłoszenia, przy innych konieczne jest uzyskanie pozwolenia.

 • Jeżeli wielkość konstrukcji nie przekracza 35m2, niezbędne jest powiadomienie chęci jej budowy, jednak nie wymaga to uzyskania specjalnego pozwolenia.
 • W przypadku większych altanek należy jednak udać się do odpowiedniego miejsca i uzyskać zgodę na postawienie budowli.

Nie jest to jednak skomplikowany proces, wystarczy przygotować odpowiednie dokumenty, które zostaną rozpatrzone przez konkretne organy. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji odpowiednich osób można rozpocząć stawianie konstrukcji.

Pozwolenie na altankę

Dokument, który należy złożyć w odpowiednie miejsce, powinien być wypełniony według wzoru. Jest on często umieszczany w instytucji, do której kierowane jest zgłoszenie. Do niezbędnych informacji, które trzeba zawrzeć w dokumentach, należą:

 • dane osobowe przyszłego właściciela altany,
 • dane instytucji, udzielającej zgody,
 • nazwa wniosku,
 • adres oraz numer terenu, na którym będzie budowana konstrukcja,
 • termin rozpoczęcia prac budowlanych,
 • rodzaj planowanej inwestycji.

Aby wzmocnić swoją wiarygodność, dobrze jest również załączyć kilka materiałów, opisujących projekt altany w bardziej szczegółowy sposób. Warto wziąć ze sobą zaświadczenie, które potwierdza prawo do dysponowania daną nieruchomością, szkice oraz rysunki altany ogrodowej, a także, w przypadku dodatkowych wymogów, pozwolenia i opinie. Wniosek należy podpisać imieniem i nazwiskiem, a niedopełnienie tego obowiązku skutkuje unieważnieniem zgłoszenia.

Gdzie zgłosić budowę altany?

Zgłoszenie chęci postawienia altany ogrodowej należy wykonać, zanim rozpoczną się prace nad jej budową. Wystarczy udać się do właściwego miejscowo starostwa powiatowego. Pracownicy urzędu skierują do odpowiedniego działu, gdzie będzie trzeba złożyć dokumenty potwierdzające zamiar budowy altanki lub ubiegające się o pozwolenie na jej postawienie. Trzeba pamiętać o posiadaniu wszystkich niezbędnych materiałów. Formalności są niezbędne w procesie stawiania altanki ogrodowej, a przeoczenie tego etapu, może skutkować karą.

Czy można postawić altankę bez pozwolenia?

W przypadku postawienia altanki nieprzekraczającej 35 m2 bez pozwolenia, ale zgłoszenia chęci jej budowy do starostwa powiatowego nie są wyciągane żadne konsekwencje. Jeżeli jednak altana jest większych rozmiarów, a jej budowa rozpocznie się bez uzyskania na to zgody, właściciel konstrukcji zostanie obarczony karą. W przypadku naruszenia regulaminu zarząd może:

 • nakazać wstrzymanie budowy,
 • nakazać usunięcie wszystkich nieprawidłowości,
 • zgłosić naruszenie do organu administracji publicznej.

Stwierdzenie odpowiednich organów o naruszeniu prawa, może skutkować nałożeniem sankcji karnych. Warto więc pamiętać o wszystkich formalnościach oraz zgłosić chęć budowy altany lub uzyskać pozwolenie, tak aby bezproblemowo cieszyć się piękną, drewnianą altaną ogrodową, umieszczoną w ogrodzie.

Poprzedni wpis Następny wpis